Buluş Otomotiv İlkelerimiz
oto servis tamir bakim

İlkelerimiz

1. Objektiflik,
2. Verilere dayalı yönetim anlayışı,
3. Görev dağılımında ve iş yerinde adalet,
4. Birlik ve dayanışma ruhu,
5. Gerçekçilik,
6. Plânlı gelişim,
7. Kurum kültürüne bağlılık,
8. Her alanda ekip çalışması,
9. Saygı, sevgi, hoşgörü, güven, güler yüz, samimiyet
10. Genellik ve eşitlik...